Hjem : Søk : Bits and Bytes-vilkår

Bits og Bytes

Begrep Teknisk faktor
Båndbredde■■■■ □□□□□□
Baud■■■■■■■■■ □
Bit■■■ □□□□□□□
bps■■■■■ □□□□□
Byte■■■ □□□□□□□
Gigabyte■■ □□□□□□□□
Kbps■■■■■ □□□□□
kilobyte■■■ □□□□□□□
megabyte■■ □□□□□□□□
terabyte■■■■ □□□□□□
petabyte■■■■■■■ □□□
Exabyte■■■■■■■■ □□
zettabyte■■■■■■■■ □□
Yottabyte■■■■■■■■■ □
Nybble■■■■■■■■ □□
Null karakter■■■■■■■ □□□
String■■■■ □□□□□□
Mbps■■■■ □□□□□□
kibibyte■■■■■ □□□□□
mebibyte■■■■■ □□□□□
gibibyte■■■■■ □□□□□
tebibyte■■■■■■ □□□□
pebibyte■■■■■■■ □□□
exbibyte■■■■■■■■ □□
Zebibyte■■■■■■■■■ □
Yobibyte■■■■■■■■■ □
Data■■ □□□□□□□□
Dataoverføringshastighet■■■■■■■■ □□
Blob■■■■■■■■ □□
bitrate■■■■ □□□□□□
MTU■■■■■■ □□□□
clob■■■■■■■■■ □
teraflops■■■■■■■■ □□
Petaflops■■■■■■■■■ □
Goodput■■■■■■■■ □□
Gbps■■■■■ □□□□□
Unicode■■■■■■■■ □□
UTF■■■■■■■■ □□
heap■■■■■■■■ □□
Record■■■■■ □□□□□
kilobit■■■■■ □□□□□
megabit■■■ □□□□□□□
Gigabit■■■■ □□□□□□
Rotkatalogen■■■■■ □□□□□
enum■■■■■■■■■ □
Sett■■■■■■■■ □□
Lang■■■■■■■■■ □
PDU■★★★★★★★★★
APFS■■■■■■■ □□□
Arkivér bit■■■■■■■■ □□
endianness■■■■■■■■■ □