Hjem : Søk : Vilkår for filformater

Filformater

Begrep Teknisk faktor
AIFF■■■■■■ □□□□
Bitmap■■■■ □□□□□□
GIF■■ □□□□□□□□
JPEG■■ □□□□□□□□
MP3■■■ □□□□□□□
MPEG■■■■ □□□□□□
PDF■■■ □□□□□□□
PNG■■■■■■■ □□□
RTF■■■■■ □□□□□
TIFF■■■■■■■ □□□
Zip■■■■ □□□□□□
DLL■■■■■ □□□□□
Rå fil■■■■■■ □□□□
Raster Grafikk■■■■■■ □□□□
Vektorgrafikk■■■■■■ □□□□
PostScript■■■■■■ □□□□
BMP■■■■■ □□□□□
Batchfil■■■■■■■ □□□
Torrent■■■■■■ □□□□
Sideoppsett oppsett~~POS=HEADCOMP■■■■■ □□□□□
CDFS■■■■■■■■ □□
JSON■■■■■■■■ □□
EXIF■■■■■■■ □□□
eBook■■■ □□□□□□□
WAVE■■■■■■■ □□□
XMP■■■■■■■■ □□
Animerte GIF■■■ □□□□□□□
swap-fil■■■■■■■■ □□
Dokumentsliping■■■■■■■■■ □