Hjem : Internett-vilkår : Cloud Computing Definition

Cloud Computing

Cloud computing refererer til søknader og tjenester som tilbys over Internett. Disse tjenestene tilbys fra datasentre over hele verden, som til sammen kalles "skyen". Denne metaforen representerer internettets immaterielle, men allikevel universelle natur.

Ideen om "skyen" forenkler de mange nettverkstilkoblingene og datasystemene som er involvert i online tjenester. Faktisk bruker mange nettverksdiagrammer bildet av en sky for å representere Internett. Dette symboliserer internettets brede rekkevidde, samtidig som det forenkler kompleksiteten. Alle brukere med internettforbindelse kan få tilgang til skyen og tjenestene den tilbyr. Siden disse tjenestene ofte er koblet til, kan brukere dele informasjon mellom flere systemer og med andre brukere.

Eksempler på cloud computing inkluderer online backup tjenester, sosiale nettverk tjenester og personlige datatjenester som Apples MobileMe. Cloud computing inkluderer også elektroniske applikasjoner, for eksempel de som tilbys gjennom Microsoft Online Services. Maskinvaretjenester, som overflødige servere, speiles nettsteder og Internett-baserte klynger er også eksempler på cloud computing.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av Cloud Computing. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Cloud Computing betyr og er et av mange internettuttrykk i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne Cloud Computing-definisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.