Hjem : Tekniskebetingelser : Copyright Definisjon

opphavsrett

Opphavsrett er et lovlig middel for å beskytte forfatterens verk. Det er en type intellektuell eiendom som gir eksklusive publikasjons-, distribusjons- og bruksrettigheter for forfatteren. Dette betyr at alt innhold forfatteren opprettet ikke kan brukes eller publiseres av noen andre uten samtykke fra forfatteren. Lengden på copyright-beskyttelsen kan variere fra land til land, men det varer vanligvis forfatterens levetid pluss 50 til 100 år.

Mange forskjellige typer innhold kan beskyttes av copyright. Eksempler inkluderer bøker, dikt, skuespill, sanger, filmer og kunstverk. I moderne tid har copyrightbeskyttelse blitt utvidet til nettsteder og annet online innhold. Derfor er alt originalinnhold publisert på nettet beskyttet av lov om opphavsrett. Dette er viktig i digitalt alder vi lever i, siden store mengder innhold lett kan være kopiert og limes.

Så hvordan får du copyright-beskyttelse? Heldigvis er copyrightbeskyttelse i de fleste land automatisk. Dette betyr at når du publiserer originalt innhold, er det automatisk beskyttet av opphavsrettsloven. For eksempel hvis du legger ut en blog på Internett dekkes innholdet automatisk av opphavsretten. I de fleste tilfeller er denne typen opphavsrettsbeskyttelse alt som er nødvendig. Men hvis du vil at andre skal vite at innholdet ditt er beskyttet av opphavsrett, kan du legge ut copyrightlogoen (©) ved siden av navnet ditt på hvilken som helst nettsider som inkluderer det opprinnelige innholdet ditt. Det kan også være lurt å ta med årene du har eid innholdet. Nedenfor er et eksempel på en copyright-linje:

Copyright © 2007-2009 [ditt navn].

I situasjoner der det er viktig å beskytte forfatterens rettigheter, tilbyr mange land copyright-registrering, som gjør det mulig for forfattere å registrere opphavsrettsbeskyttet innhold hos et sentralt byrå. Dette gjør det lettere å bevise eierskap til innhold hvis det noen gang er omstridt.

Opphavsrett gir et nyttig middel til å beskytte originalinnhold. Det tjener til å gi folk æren for arbeidet de gjør, noe vi alle kan sette pris på. Derfor, hvis du noen gang vurderer å kopiere andres innhold, kan du tenke på hvordan det ville få deg til å føle deg hvis noen kopierte det originale arbeidet ditt og publiserte det som sitt eget. Hvis du noen gang vil bruke innholdet til en annen person, må du be forfatteren om tillatelse først. Og gi alltid kreditt der kreditt forfaller.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av copyright. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Copyright betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du finner denne opphavsrettsdefinisjonen til hjelp, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.