Hjem : Bits og Bytes : Definisjon av dataoverføringshastighet

Dataoverføringshastighet

Dataoverføringshastigheten brukes ofte til å måle hvor raskt dato overføres fra ett sted til et annet. For eksempel, a harddisk kan ha en maksimal dataoverføringshastighet på 480 Mbps, mens din ISP kan tilby en Internett-tilkobling med en maksimal dataoverføringshastighet på bare 1.5 Mbps.

Dataoverføringshastigheter måles vanligvis i bits per sekund (bps) i motsetning til byte per sekund, noe som forståelig nok kan være forvirrende. Fordi det er åtte biter i en byte, overfører en vedvarende dataoverføringshastighet på 80 Mbps bare 10 MB per sekund. Selv om dette er forvirrende for forbrukerne, må internettleverandører glede seg over å måle dataoverføringshastigheter i bps, siden det får internettilgangshastigheter til å høres 8 ganger raskere ut enn de egentlig er.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av dataoverføringshastighet. Det forklarer i dataterminologi hva dataoverføringshastighet betyr og er et av mange databehandlingsuttrykk i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne definisjonen for dataoverføringshastighet er nyttig, kan du referere til den ved hjelp av sitatkoblingene ovenfor.