Hjem : Tekniskebetingelser : Definisjon av sluttbruker

Slutt bruker

En sluttbruker er personen som et program eller en maskinvareenhet er designet for. Begrepet er basert på ideen om at "sluttmålet" til et programvare eller maskinvareprodukt skal være nyttig for forbrukeren. Sluttbrukeren kan stå i kontrast med utviklerne eller programmørene av produktet. Sluttbrukere er også i en egen gruppe fra installatører eller administratorer av produktet.

For å forenkle er sluttbrukeren personen som bruker programvaren eller maskinvaren etter at den er ferdig utviklet, markedsført og installert. Det er også personen som stadig kaller "IT-fyren" med spørsmål om hvorfor produktet ikke fungerer som det skal. Generelt betyr begrepene "bruker" og "sluttbruker" det samme.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av sluttbruker. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva sluttbruker betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne sluttbrukerdefinisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.