Hjem : Tekniskebetingelser : Definisjon av flytende punkt

Flytende punkt

Som navnet antyder, er flytende tall tall som inneholder flytende desimaltegn. For eksempel er tallene 5.5, 0.001 og -2,345.6789 flytende tall. Tall som ikke har desimaler kalles heltall.

Datamaskiner gjenkjenner reelle tall som inneholder brøker som flytende tall. Når en beregning inkluderer et flytende nummer, kalles det en "flytende beregning." Eldre datamaskiner hadde en separat flytende enhet (FPU) som håndterte disse beregningene, men nå er FPU vanligvis innebygd i datamaskinens prosessor.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av Floating Point. Det forklarer i dataterminologi hva Floating Point betyr og er et av mange tekniske begreper i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du finner denne definisjonen av flytende punkt, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.