Hjem : Tekniskebetingelser : Hacker-definisjon

hacker

Mens dette begrepet opprinnelig refererte til en smart eller ekspert programmerer, brukes det nå oftere til å referere til noen som kan få uautorisert tilgang til andre datamaskiner. En hacker kan "hacke" seg gjennom sikkerhetsnivåene til et datasystem eller nettverk. Dette kan være så enkelt som å finne ut andres passord eller så komplisert som å skrive et tilpasset program for å bryte en annen datamaskins sikkerhetsprogramvare. Hackere er grunnen til at programvareprodusenter utgir periodiske "sikkerhetsoppdateringer" til programmene sine. Selv om det er lite sannsynlig at den gjennomsnittlige personen vil bli "hacket", får noen store bedrifter og organisasjoner flere hackingsforsøk om dagen.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av Hacker. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Hacker betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du finner denne Hacker-definisjonen nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.