Hjem : Tekniskebetingelser : Definisjon av papirkopi

Hard Copy

En papirkopi er et trykt dokument. Det kan være en tekstfil, fotografi, tegning eller hvilken som helst annen type utskrivbar fil. For eksempel, i stedet for å sende et forretningsnotat via e-post, kan det sendes ut som en papirkopi, eller som et faktisk fysisk papir som inneholder notatet.

Når et dokument opprettes på en datamaskin, lagres det vanligvis som en fil på datamaskinens harddisk. Dette blir noen ganger referert til som en myk kopi. Mens filen lett kan åpnes og redigeres på en datamaskin, kan den også enkelt slettes. Derfor blir det noen ganger gjort å skrive ut en papirkopi for å lage en fysisk sikkerhetskopi av dokumentet.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av papirkopi. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Hard Copy betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne definisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.