Hjem : Tekniskebetingelser : Heltalsdefinisjon

Heltall

Et helt tall er et helt tall (ikke en brøkdel) som kan være positiv, negativ eller null. Derfor er tallene 10, 0, -25 og 5,148 alle heltall. I motsetning til flytende punkt tall, kan heltall ikke ha desimaler.

Heltall er en vanlig datatype i dataprogrammering. For eksempel, når et tall økes, for eksempel innenfor en "for loop" eller "while loop", brukes et heltall. Heltall brukes også til å bestemme varens beliggenhet i en matrise.

Når to heltall legges til, trekkes fra eller multipliseres, blir resultatet også et heltall. Imidlertid, når ett heltall er delt inn i et annet, kan resultatet være et heltall eller en brøkdel. For eksempel er 6 delt på 3 lik 2, som er et heltall, men 6 delt på 4 er lik 1.5, som inneholder en brøkdel. Desimaltall kan enten være avrundet eller avkortet for å produsere et heltalsresultat.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av Integer. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Integer betyr og er et av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne heltalldefinisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.