Hjem : Tekniskebetingelser : Definisjon av immateriell eiendom

Opphavsrett

Immateriell eiendom refererer til eierskap av immaterielle og ikke-fysiske varer. Dette inkluderer ideer, navn, design, symboler, kunstverk, skrifter og andre kreasjoner. Det refererer også til digitalt media, for eksempel lyd- og videoklipp som kan lastes ned online.

Siden immateriell eiendom er immateriell, er det vanskeligere å beskytte enn andre typer eiendom. For eksempel kan materiell eiendom, for eksempel en bil, gjenvinnes eller erstattes hvis den blir stjålet. Imidlertid, hvis intellektuell eiendom blir stjålet, kan det være vanskelig å gjenopprette. Si for eksempel, en person kommer med en god idé for en ny oppfinnelse. Hvis noen andre stjeler ideen, kan den potensielle fortjenesten med oppfinnelsen også tas bort. Tilsvarende, hvis et digitalt opptak av en ny sang "lekkes" på Internett, kan tusenvis av mennesker laste den ned og distribuere den til andre. Hvis dette skjer, kan fortjenestepotensialet ved å selge musikken bli betydelig redusert.

På grunn av dens økonomiske implikasjoner, brukes immateriell eiendom ofte som et juridisk begrep for å sikre rettighetene til skaperne og oppfinnerne. Det har også blitt stadig viktigere for medieproduksjonsselskaper som trenger å beskytte distribusjonen av deres digitale media. Ved å definere og etablere immaterielle rettigheter kan innovatører og skapere ha juridisk beskyttelse av sine ideer og kreasjoner. Dette kan gjøres ved å opphavsrettslig beskytte skrifter, søke om patenter for oppfinnelser og merkevarer, navn og logoer. Jo raskere disse juridiske trinnene blir tatt, jo bedre er det selvfølgelig. Tross alt er det mye lettere å beskytte en idé før den blir stjålet enn etter at noen andre tar den!

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av immateriell eiendom. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva intellektuell eiendom betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne definisjonen om immateriell eiendom er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.