Hjem : Bits og Bytes : Kibibyte Definisjon

kibibyte

En kibibyte er en datalagringsenhet som tilsvarer 2 til 10. kraft, eller 1,024 byte.

Mens en kilobyte kan estimeres til 10 ^ 3 eller 1,000 byte, en kibibyte er nøyaktig 1,024 byte. Dette er for å unngå tvetydigheten knyttet til størrelsen på kilobyte. En kibibyte er 1,024 bytes og går foran mebibyte måleenhet.

For en liste over andre måleenheter, se dette Hjelpesenter-artikkelen.

Forkortelse: KiB

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av Kibibyte. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Kibibyte betyr og er et av mange databehandlingstermer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes denne Kibibyte-definisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.