Hjem : Tekniskebetingelser : Matrix Definition

Matrix

En matrise er et rutenett som brukes til å lagre eller vise data i et strukturert format. Det brukes ofte synonymt med en bord, som inneholder vannrett rader og vertikal kolonner.

Mens begrepene "matrise" og "tabell" kan brukes om hverandre, anses matriser (eller matriser) som mer fleksible enn tabeller. For eksempel har tabeller generelt et fast antall rader og kolonner, mens størrelsen på en matrise kan endres dynamisk. Uttrykket "matrise" kan også brukes til å referere til en tabell som har grupper av kolonner i en enkelt rad.

I databehandling kan en matrise brukes til å lagre en gruppe relaterte data. For eksempel noen programmerings språk støtte matrikser som en data-type som gir mer fleksibilitet enn statisk matrise. Ved å lagre verdier i en matrise i stedet for som individuelle variabler, kan et program få tilgang til og utføre operasjoner på dataene mer effektivt.

I matematikk brukes matrikser til å vise relaterte tall. Matematikkmatriser presenteres vanligvis som en liste over tall innenfor parentes. En matrise som bare inneholder en rad kalles en rad vektor, mens en matrise som inneholder en enkelt kolonne kalles en kolonnevektor. En matrise som inneholder samme antall rader som kolonner (for eksempel en 4x4 matrise) kalles en kvadratmatrise.

NOTAT: Mens begrepet "matrise" har tekniske betydninger både i databehandling og matematikk, brukes det også i daglig tale for å beskrive strukturerte data. For eksempel kan et sammenligningskart også kalles en sammenligningsmatrise fordi det inneholder en liste over verdier i et rutenettformat.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av Matrix. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Matrix betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne matrisedefinisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.