Hjem : Tekniskebetingelser : Definisjon av metadata

metadata

Metadata beskriver andre data. Den gir informasjon om innholdet til et bestemt element. Et bilde kan for eksempel inneholde metadata som beskriver hvor stort bildet er, fargedybden, bildeoppløsningen, når bildet ble opprettet og andre data. Et tekstdokuments metadata kan inneholde informasjon om hvor lenge dokumentet er, hvem forfatteren er, når dokumentet ble skrevet, og et kort sammendrag av dokumentet.

Nettsider inkluderer ofte metadata i form av metakoder. Beskrivelse og nøkkelord metakoder brukes ofte til å beskrive innholdet på websiden. De fleste søkemotorer bruker disse dataene når de legger til sider i søkeindeksen.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av metadata. Det forklarer i dataterminologi hva metadata betyr og er et av mange tekniske begreper i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du finner denne metadata-definisjonen nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.