Hjem : Maskinvarevilkår : Definisjon av skriver uten påvirkning

Skriver uten påvirkning

Tidlig skrivere, Eksempel prikkmatrise og tusenhjulsskrivere ble kalt påvirkningsskrivere, siden de opererte ved å slå et blekkbånd mot papiret. De fleste moderne skrivere, inkludert inkjet og laserskrivere, inkluderer ikke et blekkbånd og anses å være ikke-påvirkende skrivere.

Skrivere uten innvirkning er generelt mye roligere enn slagskrivere, siden de ikke fysisk treffer siden. For eksempel sprøyter blekkskrivere små dråper blekk på siden, mens laserskrivere bruker en sylindrisk trommel som ruller elektrisk ladet blekk på papiret. Begge disse metodene påvirker ikke og gir en effektiv utskriftsprosess som gir lite lyd. Den lave effekten av blekkskrivere og laserskrivere betyr også at det er mindre sannsynlig at de trenger vedlikehold eller reparasjoner enn tidligere støtskrivere.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av Non-Impact Printer. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Non-Impact Printer betyr og er et av mange maskinvaretermer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne definisjonen uten påvirkningskriver er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.