Hjem : Tekniskebetingelser : Definisjon på nettet

på nett

Generelt, når en maskin er "online", er den slått på og koblet til andre enheter. For eksempel når en nettverksskriver er online, kan datamaskiner som er koblet til det nettverket skrive ut fra den. Andre enheter, for eksempel skannere, videokameraer, lydgrensesnitt og andre, sies å være online når de kjører og er koblet til et datasystem.

Nylig betyr imidlertid begrepet "online" vanligvis å være koblet til Internett. Forbindelsen kan skje via en telefonlinje, ved hjelp av et oppringt eller DSL-modem, en kabellinje via et kabelmodem eller via en trådløs tilkobling. En datamaskin kan også være online via en forbindelse til et datanettverk. Teknisk sett er datamaskiner som er i et nettverk online, selv om de ikke er koblet til Internett. Men de fleste nettverk blir uansett dirigert til en T1-linje eller annen internettforbindelse. Når en datamaskin eller annen enhet ikke er online, sies det at den er frakoblet.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av Online. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Online betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes denne online definisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.