Hjem : Maskinvarevilkår : Definisjon av optiske medier

Optiske medier

Media, i datamaskinverdenen, refererer til forskjellige typer datalagring. For eksempel, harddisk, CDer, DVDerog USB stasjoner er alle forskjellige typer medier. Optiske medier refererer til plater som leses av en laser. Dette inkluderer CD-ROM, DVD-ROM og alle variantene av de to formatene - CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD + R, Blu-ray, og mange andre.

Optiske medier har vanligvis ikke så rask søketid som harddisker (tiden det tar å få tilgang til informasjon på forskjellige deler av disken), men det har mange andre fordeler. Fordi optiske plater ikke er basert på magnetiske ladninger slik harddisker er, er det mindre sannsynlig at platene mister data og har lengre holdbarhet - rundt syv ganger lenger enn magnetiske medier. Platene er også mer holdbare enn harddisker og er mye billigere å produsere, noe som gjør dem gode for sikkerhetskopier og for overføring av små datamengder mellom forskjellige datamaskiner.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av optiske medier. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Optical Media betyr og er en av mange maskinvareuttrykk i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne definisjonen for optiske medier er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.