Hjem : Internett-vilkår : PHP-definisjon

PHP

Står for "Hypertext Preprocessor." (Det er et rekursivt akronym, hvis du kan forstå hva det betyr.) PHP er et HTML-innebygd web-skriptspråk. Dette betyr at PHP-kode kan settes inn i HTML-en på en webside. Når en PHP-side er tilgjengelig, blir PHP-koden lest eller "analysert" av serveren siden ligger på. Utdataene fra PHP-funksjonene på siden returneres vanligvis som HTML-kode, som kan leses av nettleseren. Siden PHP-koden blir transformert til HTML før siden lastes inn, kan ikke brukerne se PHP-koden på en side. Dette gjør PHP-sider sikre nok til å få tilgang til databaser og annen sikker informasjon.

Mye av syntaksen til PHP er lånt fra andre språk som C, Java og Perl. Imidlertid har PHP også en rekke unike funksjoner og spesifikke funksjoner. Målet med språket er å tillate webutviklere å skrive dynamisk genererte sider raskt og enkelt. PHP er også flott for å lage databasedrevne nettsteder. Hvis du vil lære mer om PHP, er det offisielle nettstedet PHP.net.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av PHP. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva PHP betyr og er et av mange internettuttrykk i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du finner denne PHP-definisjonen nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.