Hjem : Tekniskebetingelser : Plattformdefinisjon

Plattform

I datamaskinverdenen refererer en "plattform" vanligvis til datamaskinens operativsystem. For eksempel kan en Dell-datamaskin som kjører Windows XP anses å kjøre på en Windows-plattform. En iMac, derimot, kjører på Macintosh-plattformen. Det er en mer generisk måte å referere til datamaskinens operativsystem enn å måtte spesifisere for eksempel Windows XP Professional SP 2 eller Mac OS X 10.3.5. Begrepet plattform brukes ofte når det refereres til hva slags datasystemer et bestemt program vil kjøre på.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av plattform. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Platform betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne plattformdefinisjonen er nyttig, kan du referere til den ved hjelp av siteringskoblingene ovenfor.