Hjem : Maskinvarevilkår : RAM-definisjon

RAM

Står for "Random Access Memory" og blir uttalt "ram". RAM er vanlig maskinvare komponent som finnes i elektroniske enheter, inkludert stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, tabletterog smartphones. På datamaskiner kan RAM installeres som minnemoduler, Eksempel DIMM-moduler eller (SO-DIMM-er sodimm). I nettbrett og smarttelefoner er RAM vanligvis integrert i enheten og kan ikke fjernes.

Mengden RAM i en enhet bestemmer hvor mye minne de operativsystem og åpen søknader kan bruke. Når en enhet har tilstrekkelig RAM, kan flere programmer kjøres samtidig uten treghet. Når en enhet bruker nær 100% av tilgjengelig RAM, må minne byttes mellom applikasjoner, noe som kan føre til en merkbar nedgang. Derfor er å legge til RAM eller kjøpe en enhet med mer RAM en av de beste måtene å forbedre ytelsen.

"RAM" og "minne" kan brukes om hverandre. For eksempel har en datamaskin med 16 GB RAM 16 gigabyte av minne. Dette er annerledes enn lagringskapasitet, som refererer til hvor mye diskplass enheten har HDD or SSD sørger for lagring av filer.

Systemminne regnes som "flyktig" minne, siden det bare lagres dato mens en enhet er slått på. Når enheten slås av, slettes data som er lagret i RAM. Når enheten startes på nytt, laster operativsystemet og applikasjonene nye data inn i systemminnet. Dette løser ofte problemer med å starte en datamaskin på nytt.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av RAM. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva RAM betyr og er et av mange maskinvaretermer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne RAM-definisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.