Hjem : Tekniskebetingelser : Definisjon av rasjonelle tall

Rasjonalt tall

Et rasjonelt tall er et hvilket som helst tall som kan uttrykkes som et forhold på to heltall (derav navnet "rasjonell"). Det kan skrives som en brøk der toppnummeret (telleren) er delt med bunnnummeret (nevneren).

Alle heltall er rasjonelle tall siden de kan deles med 1, som gir et forhold på to heltall. Mange flytende punkt tall er også rasjonelle tall siden de kan uttrykkes som brøker. For eksempel er 1.5 rasjonelt siden det kan skrives som 3/2, 6/4, 9/6 eller en annen brøk eller to heltall. Pi (π) er irrasjonell siden det ikke kan skrives som en brøkdel.

Et flytende nummer er rasjonelt hvis det oppfyller ett av følgende kriterier:

 1. den har et begrenset antall sifre etter desimaltegnet (f.eks. 5.4321)
 2. den har et uendelig gjentatt tall etter desimaltegnet (f.eks. 2.333333 ...)
 3. den har et uendelig gjentatt mønster av tall etter desimaltegnet (f.eks. 3.151515 ...)

Hvis tallene etter desimaltegnet gjentas uendelig uten mønster, er ikke tallet rasjonelt eller "irrasjonelt". Nedenfor er eksempler på rasjonell og irrasjonelle tall.

 • 1 - rasjonell
 • 0.5 - rasjonell
 • 2.0 - rasjonell
 • √2 - irrasjonell
 • 3.14 - rasjonell
 • π (3.14159265359 ...) - irrasjonell
 • √4 - rasjonell
 • √5 - irrasjonell
 • 16/9 - rasjonell
 • 1,000,000.0000001 - rasjonell

In informatikk, er det viktig hvis et tall er rasjonelt eller irrasjonelt. Et rasjonelt tall kan lagres som en eksakt numerisk verdi, mens et irrasjonelt tall må estimeres.

NOTAT: Tallet null (0) er et rasjonelt tall fordi det kan skrives som 0/1, som tilsvarer 0.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av rasjonelt nummer. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva Rational Number betyr og er en av mange tekniske termer i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes denne definisjonen av rasjonelt tall er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.