Hjem : Tekniskebetingelser : Eksempel Definisjon

Eksempel

Et utvalg er en digitalt representasjon av en analog signal. Både digital video og digitale lydfiler opprettes ved hjelp av eksempler. Kvaliteten på prøven bestemmes av prøvetakingshastigheten, eller bithastighet signalet samples kl.

Det vi ser og hører i den virkelige verden er i analogt format (kroppene våre behandler analog informasjon). Datamaskiner derimot kan bare forstå digital informasjon. Derfor må lyd- og videosignaler konverteres til et digitalt format for å kunne lagres på en datamaskin eller lagres på en CD eller DVD. De konverterte dataene kalles et eksempel.

Begrepet "eksempel" brukes ofte til å referere til korte lydklipp som brukes til å spille av lyder. For eksempel kan det samples en fiolinlyd eller en fuglekvitter og deretter spilles av fra et digitalt keyboard (eller synthesizer). Imidlertid kan eksempler henvise til hele sanger eller filmer, siden informasjonen teknisk sett er en lang prøve. For å lære mer om hvordan prøver blir opprettet, se definisjonen av prøvetaking, som er prosessen med å ta opp og lage digitale prøver.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av eksempel. Det forklarer i dataterminologi hva Sample betyr, og er et av mange tekniske begreper i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du synes at denne eksempeldefinisjonen er nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.