Hjem : Internett-vilkår : Definisjon av websiden

Web Page

Nettsider er det som utgjør World Wide Web. Disse dokumentene er skrevet i HTML (hypertext markup language) og blir oversatt av nettleseren din. Nettsider kan enten være statiske eller dynamiske. Statiske sider viser det samme innholdet hver gang de blir sett på. Dynamiske sider har innhold som kan endres hver gang de åpnes. Disse sidene er vanligvis skrevet på skriptspråk som PHP, Perl, ASP eller JSP. Skriptene på sidene kjører funksjoner på serveren som returnerer ting som dato og klokkeslett, og databaseinformasjon. All informasjon returneres som HTML-kode, så når siden kommer til nettleseren din, er alt nettleseren må gjøre å oversette HTML.

Vær oppmerksom på at en webside ikke er det samme som et nettsted. Et nettsted er en samling av sider. En webside er et enkelt HTML-dokument. Dette er et godt skille å vite, da de fleste tekniske teknikere har liten toleranse for folk som blander sammen de to begrepene.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av websiden. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva websiden betyr og er et av mange internettuttrykk i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du finner denne websidefinisjonen nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.