Hjem : Internett-vilkår : WWW-definisjon

WWW

Står for "World Wide Web." Det er viktig å vite at dette ikke er et synonym for Internett. World Wide Web, eller bare "Internett", som vanlige folk kaller det, er en delmengde av Internett. Internett består av sider som er tilgjengelige via en nettleser. Internett er det faktiske nettverket av nettverk der all informasjonen ligger. Ting som Telnet, FTP, Internett-spill, Internet Relay Chat (IRC) og e-post er alle en del av Internett, men er ikke en del av Internett. Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) er metoden som brukes til å overføre websider til datamaskinen din. Med hypertekst kan et ord eller en setning inneholde en lenke til et annet nettsted. Alle websider er skrevet i hyper-text markup language (HTML), som fungerer sammen med HTTP.

TechLib - Tech Lib Computer Dictionary

Denne siden inneholder en teknisk definisjon av WWW. Det forklarer i databehandlingsterminologi hva WWW betyr og er et av mange internettuttrykk i TechLib-ordboken.

Alle definisjoner på TechLib-nettstedet er skrevet for å være teknisk nøyaktige, men også enkle å forstå. Hvis du finner denne WWW-definisjonen nyttig, kan du referere til den ved å bruke sitatkoblingene ovenfor.