Hjem : Søk : # Vilkår

# Tech Lib

Begrep Teknisk faktor
802.11a■■■■■■■■ □□
802.11b■■■■■■■ □□□
802.11g■■■■■ □□□□□
802.11n■■■■■■ □□□□
404 Feil■■■■■ □□□□□
3G■■■■ □□□□□□
4G■■■■■ □□□□□
802.11ac■■■■■■■ □□□
4K■■■■ □□□□□□
3D Printer■■■■■ □□□□□