Hjem : Søk : K Vilkår

K Tech Lib

Begrep Teknisk faktor
Kbps■■■■■ □□□□□
Kernel■★★★★★★★★★
kilobyte■■■ □□□□□□□
taste~~POS=TRUNC■■ □□□□□□□□
Tastatur■ □□□□□□□□□
kibibyte■■■■■ □□□□□
KVM Switch■■■■■■ □□□□
Snarvei■■■■ □□□□□□
utligning■■■■■■ □□□□
nøkkelord■■■■ □□□□□□
Keylogger■■■■■■■ □□□
KDE■■■■■■■ □□□
KOffice■■■■■■■■ □□
kilohertz■■■■ □□□□□□
Kindle■■■ □□□□□□□
kilobit■■■■■ □□□□□