Hjem : Søk : N Vilkår

N Tech Lib

Begrep Teknisk faktor
nettikette■■■■■■ □□□□
Network■■ □□□□□□□□
nybegynner■■■■ □□□□□□
Nyhetsgruppe■■■■■■ □□□□
NIC■■■■■■■ □□□
NNTP■★★★★★★★★★
NTFS■■■■■■■ □□□
NAT■■■■■■■ □□□
Nybble■■■■■■■■ □□
Null■■■■■ □□□□□
Null karakter■■■■■■■ □□□
Node■■■■■■■ □□□
NetBIOS■■■■■■■■ □□
Innfødt fil■■■■■ □□□□□
NOC■■■■■■■■ □□
Name Server■■■■■■ □□□□
Nettverkstopologi■■■■■■■ □□□
Northbridge■■■■■■■■■ □
NAS■■■■■■■ □□□
Nettmaske■■■■■■■■■ □
Num Lock■■■■■■ □□□□
Skriver uten påvirkning■■■■■■■ □□□
NVRAM■■■■■■■■■ □
Ny linje■■■■■■■■ □□
Navigeringslinje■■■ □□□□□□□
nanometer■■■■■■■■ □□
STOR■■■■■■■ □□□
namespace■■■■■■■■■ □
NoSQL■■■■■■■ □□□
NSP■■■■■■■ □□□
NINO■■■■■■■■ □□
NOS■■■■■■■■■ □
NMS■■■■■■■■■ □
NFC■■■■■ □□□□□
Naturlig antall■■■ □□□□□□□
NaN■■■■■■■■■ □
N-Key Rollover■■■■■■■■ □□
NTP■■■■■■■■■ □
NAND■■■■■■■■ □□
Ikke-flyktig minne■■■■■■■ □□□