Hjem : Søk : R Vilkår

R Tech Lib

Begrep Teknisk faktor
RAM■■■ □□□□□□□
registret■■■■■■■■ □□
oppløsning■■■■ □□□□□□
RGB■■■■ □□□□□□
RISIKO■■■■■■■■■ □
ROM■■■■■■ □□□□
router■■■■■■ □□□□
RTF■■■■■ □□□□□
Root■■■■■ □□□□□
RDRAM■■■■■■■■■ □
Runtime■■■■■■ □□□□
RAID■■■■■■■■ □□
readme■■■ □□□□□□□
RSS■■■■■ □□□□□
Ekstern bruker■■■■■■ □□□□
Remote Access■■■■■■ □□□□
Rå fil■■■■■■ □□□□
Rådata■■■■■■ □□□□
Hriuf■★★★★★★★★★
Raster Grafikk■■■■■■ □□□□
Rik tekst■■■■■ □□□□□
Høyreklikk■■■ □□□□□□□
Rubin■■■■■■■■■ □
Rekursjon■■■■■■ □□□□
Rekursiv funksjon■■■■■■■ □□□
Ripcording■■■■■■ □□□□
Oppdateringshastighet■■■■■■ □□□□
RPC■■■■■■■■■ □
RDF■■■■■■■■ □□
RTE■■■■■■■■■ □
RADCAB■■■■■ □□□□□
Real-Time■■■■■ □□□□□
RPM■■■■■■■ □□□
Forfriske■■■■ □□□□□□
Remote Desktop■■■■■■ □□□□
Rosetta■■■■■■■ □□□
Recycle Bin■■ □□□□□□□□
RFID■■■■■■■ □□□
Reimage■■■■■■■■ □□
Ekte nummer■■■■■■■■ □□
Rootkit■■■■■■■■ □□
Gjenopprette■■■■ □□□□□□
ripping■■■■■■ □□□□
Rad■■ □□□□□□□□
RJ45■■■■■■■■ □□
Gjensidig lenke■■■■■ □□□□□
Oppbevaringssted■■■■■■■■■ □
Repeater■■■■■■ □□□□
Overflødighet■■■■■ □□□□□
Retina Display■■■■■■ □□□□
Bånd■■■■■■■■ □□
Runtime Error■■■■■■■ □□□
Record■■■■■ □□□□□
Read-only■■■■ □□□□□□
Regular Expression■■■■■■■ □□□
Responsiv nettdesign■■■■■ □□□□□
Registrere■■■■■■■■ □□
Rotkatalogen■■■■■ □□□□□
Rendering■■■■ □□□□□□
Relasjonsdatabase■■■■■ □□□□□
ransomware■■■■■■■ □□□
Resistor■■■■■■ □□□□
RDBMS■■■■■■■■ □□
RIP■★★★★★★★★★
Rasjonalt tall■■■■ □□□□□□