Hjem : Søk : U Vilkår

U Tech Lib

Begrep Teknisk faktor
UDP■■■■■■■■■ □
Ultra DMA■■■■■■■■■ □
Unix■■■■ □□□□□□
Last opp■■■ □□□□□□□
URL■■■ □□□□□□□
USB■■ □□□□□□□□
UML■■■■■■■■■ □
UNC■■■■■■■■ □□
Utility■■■ □□□□□□□
U■■■■■■ □□□□
Brukernavn■■■ □□□□□□□
UPnP■■■■■■■■ □□
UPS■■■■■■■ □□□
UDDI■★★★★★★★★★
URI■■■■■■■ □□□
Avmontere■■■■■■ □□□□
Brukergrensesnitt■■■■■ □□□□□
angre■■ □□□□□□□□
Unfriend■■■■■■ □□□□
UGC■■■■ □□□□□□
Unicode■■■■■■■■ □□
UTF■■■■■■■■ □□
UAT■■■■■■■■ □□
Brukervennlig■■ □□□□□□□□
USB-C■■■■■ □□□□□
UEFI■■■■■■■■ □□
UICC■■■■■■■■ □□
Usenet■■■■■■■ □□□
UWP■■■■■■■ □□□
Brukerplass■■■■■■■■ □□
UPC■ □□□□□□□□□
Ultrabook■■■■■■■ □□□
Oppetid■■■■ □□□□□□
Brukererfaring■■ □□□□□□□□