Hjem : Søk : W Vilkår

W Tech Lib

Begrep Teknisk faktor
nettleser■■■ □□□□□□□
WAIS■★★★★★★★★★
WAN■■■■■ □□□□□
Vi tar med■■■■■■ □□□□
nettsted■ □□□□□□□□□
webmaster■■■■ □□□□□□
WWW■■ □□□□□□□□
Wizard■■■■ □□□□□□
WHOIS■■■■■■ □□□□
Win32■■■■■■■ □□□
Web Page■ □□□□□□□□□
White Paper■■■■■■■ □□□
Wi-Fi■■■■ □□□□□□
Windows■ □□□□□□□□□
Wiki■■■■■■■ □□□
Winsock■■■■■■■■ □□
Mark■■■■■■ □□□□
Webverten■■■■■■ □□□□
Windows XP■■■ □□□□□□□
Waveform■■■■■■■ □□□
WEP■■■■■■■ □□□
WPA■■■■■■■■ □□
trådløs■■ □□□□□□□□
Word Wrap■■■■ □□□□□□
Widget■■■■■ □□□□□
Ordbehandler■■ □□□□□□□□
Arbeidsstasjon■■■■ □□□□□□
Windows Vista■■ □□□□□□□□
Webmail■■■ □□□□□□□
Vindu■■ □□□□□□□□
WordArt■■■■■■■ □□□
Web 2.0■■■■■■ □□□□
Webkamera■■■■ □□□□□□
WYSIWYG■■■■■■ □□□□
WiMAX■■■■■■ □□□□
Windows 7■■■ □□□□□□□
W3C■■■■■■■ □□□
Wildcard■■■■■ □□□□□
Hvitbalanse■■■■■■■ □□□
Hviteliste■■■■■■ □□□□
Nettforum■■■ □□□□□□□
web-server■■■■ □□□□□□
Nettpublisering■■■■ □□□□□□
Bølgelengde■■■■■■ □□□□
ord■■ □□□□□□□□
WINS■■■■■■■■■ □
Windows 8■■ □□□□□□□□
RT Windows■■■■■ □□□□□
Wired■■■ □□□□□□□
Web Design■■ □□□□□□□□
Webutvikling■■ □□□□□□□□
Varm støvel■■■■■■ □□□□
WAVE■■■■■■■ □□□
WDDM■■■■■■■■■ □
WAMP■■■■■■■■ □□
WordPress■■■ □□□□□□□
Web-applikasjon■■■■■ □□□□□
PYSE■■■■■■■■ □□
Windows 10■■■■ □□□□□□
Rammeverk■■■■ □□□□□□
WLAN■■■■■■ □□□□
Wardriving■■■■■■■■■ □
webhook■■■■■■■■ □□
Nettjeneste■■■■■■■ □□□
Web Beacon■■■■■■■ □□□
Helt nummer■■■■■■ □□□□
WPAN■■■■■■■■ □□
Wrapper■■■■■■■■■ □