Hjem : Søk : Z Vilkår

Z Tech Lib

Begrep Teknisk faktor
Zip■■■■ □□□□□□
ZIF■■■■■■■■ □□
zettabyte■■■■■■■■ □□
Zebibyte■■■■■■■■■ □
Sonefil■■■■■■■■■ □
Zero Day Exploit■■■■■■■■ □□